Menu
Fioretti college LisseRob Klein
0252 433466
Sportlaan 3
2161 VA Lisse

Het Fioretti College Lisse is onderdeel van de stichting Fioretti Teylingen. Een schoolgemeenschap van vijf middelbare scholen in en rond de Bollenstreek. Lees hier alles wat jij over het Fioretti College moet weten.

Het Fioretti College Lisse is één van de vijf scholen van de Stichting Fioretti Teylingen. De Stichting verzorgt onderwijs aan leerlingen uit de Duin- en Bollenstreek. Onze school is gelegen in Lisse, het hart van de Bollenstreek. De Bollenstreek is een kleurrijke en dynamische regio waarin van oudsher de bollenteelt, bollenhandel en het toerisme een belangrijke plek innemen. Om ook in de toekomst een economisch veerkrachtige regio te kunnen blijven, is ondernemerschap, innovatiekracht en kennisontwikkeling nodig. Wij willen een rijk onderwijsaanbod realiseren dat aansluit bij de historische en toekomstige ontwikkelingen in onze regio en dat de talenten van onze leerling laat floreren.

De missie van het Fioretti College
Het Fioretti College put zijn inspiratie uit de boodschap van Franciscus van Assisi, een twaalfde eeuwse monnik die zijn rijkeleven opgaf om zich vanuit zijn christenideaal in nederigheid in te zetten voor omgeving, mens en natuur. De school heeft zijn naam ontleend aan een boek over Franciscus en zijn broeders: I Fioretti di San Francisco. Onze school probeert in navolging van Franciscus dienstbaar te zijn aan het onderwijs met aandacht voor een evenwichtige omgang met de medemens en de omgeving. De school richt zich op het bieden van uitdagend onderwijs voor leerlingen van verschillende afkomst en met verschillende talenten. De school wil een gemeenschap zijn waar onderwijs wordt genoten in een sfeer van saamhorigheid en respect voor elkaar.

De visie van het Fioretti College
Wij willen onze leerling toerusten voor een geslaagde toekomst waarin hij met veerkracht een steeds veranderende samenleving tegemoet treedt. Wij willen de voedingsbodem zijn waarin het persoonlijke talent van iedere leerling kan floreren en waarin ruimte voor eigen initiatief en creativiteit wordt gekoesterd. Het talent van de leerling floreert door levend leren. Levend leren doet een beroep op de aangeboren nieuwsgierigheid naar het leven en de wereld om de leerling heen en bereidt hem voor op zijn toekomstige leven. Daarbij legt de leerling relaties met elkaar, met de omgeving en de wereld buiten de school. De leerling heeft ruimte nodig voor persoonlijke keuzes en eigen inbreng. De leerling bepaalt samen met zijn docent zijn doelen en geeft daarmee richting aan zijn eigen leerproces. Ons uiteindelijke doel is de leerling goed toegerust te laten starten met zijn vervolgopleiding. Daarom is er ook de mogelijkheid om naast de reguliere lessendeel te nemen aan profielgroepen sport, cultuur en science.

Ledenlijst
Ondernemend Lisse