Menu

09-12-2022

Partnerschap Bedrijfsleven - Fioretti College


Hoelang is het geleden dat jij in de klas zat? En wat was het vakkenpakket?
Les in virtual reality, artificial intelligence, 3D printen, lasersnijden, innovatief vakmanschap?

Fioretti-fiotechJe hebt het vast niet gehad op school. Maar de leerlingen van het Fioretti College Hillegom worden voorbereid op al deze nieuwe zaken. MeerBusiness Duin & Bollenstreek neemt je mee terug in de klas en laat zien waar de studenten van Fioretti tegenwoordig allemaal mee bezig zijn.
Wij kunnen wel alvast verklappen dat je je ogen uitkijkt. Fioretti College Hillegom is namelijk een heel vooruitstrevende school. Een school die zich nu al concentreert op de toekomst. Op deze middag bespreken we graag de inhoud van de beroepsgerichte lessen Bouwen Wonen en Interieur (BWI), Produceren Installeren en Energie (PIE) en Mobiliteit en Transport (M&T).Dus kom naar de netwerkbijeenkomst "Partnerschap Bedrijfsleven - Fioretti College". Er wordt een inkijkje wordt geboden in de moderne leermiddelen, het klaslokaal van deze tijd en (wat leren leerlingen precies) de beroepsgerichte programma's. Grijp deze kans ook om te zien en te horen welke mogelijkheden er zijn om nog dit schooljaar jongeren met hun leervragen over de vloer te krijgen en te interesseren voor je bedrijf of je vak. Er zijn talloze mogelijkheden want het Fioretti College denkt verder dan alleen een stage.   


Programma
15:00: Welkom en hernieuwde kennismaking
15:30: Naar de afdelingen,
- Mobiliteit & Transport (M&T)
- Produceren, Installeren en Energie (PIE)
- Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) · 
16:15 Sluit aan bij de beroepsrichtingen van je keuze voor bespreking van het onderwijsprogramma · 
17:00 Plenaire terugkoppeling · 
17:15 Borrel en netwerkmogelijkheden · 
17:30 Afsluiting 
 
Hier direct aanmelden

Fioretti-fiotech.jpg

Al het nieuws en actualiteiten:

04-05-2024

LianderMet netbeheerder Liander is een bijeenkomst geweest over de netcongestie in de Bollenstreek.
Bij deze bijeenkomst is inzicht gegeven over o.a. de opbouw van het elektriciteitsnet, congestie en het ontstaan daarvan, gevolgen voor ondernemers (grootverbruik aansluitingen groter dan 3x80 Ampère) en mogelijke oplossingen.Zuid-Holland_Handige weblinks GZ energietransitie (21mrt24)
Een complexe materie kan zijn waarvan Liander ons graag op de hoogte houdt.


28-04-2024

Provincie-Zuid-Holland-Bereikbaarheid

Zuid-Holland Bereikbaar is een samenwerkingsorganisatie van een aantal overheden. Denk de gemeente Rotterdam, MRDH, provincie en het ministerie. Al die overheden werken samen om de regio van ZH bereikbaar te houden en te verduurzamen. Vanuit de overheid willen we u graag helpen met duurzaam en bereikbare mobiliteit.


23-02-2024

NVO-NCWIs jouw bedrijventerrein al voorbereid op een duurzame toekomst of moeten er nog stappen worden gezet om de toekomst van jouw bedrijf en de buren te kunnen waarborgen? Waar moet je beginnen als het bedrijventerreinen waarop jouw bedrijf gevestigd is nog geen gezamenlijke organisatie kent? En hoe zorg je ervoor dat de aanzienlijke subsidies die in de komende jaren beschikbaar komen voor de verduurzaming van bedrijventerreinen bij jou kunnen landen? Dat hoor je op donderdag 29 februari in het World Horti Center tijdens onze bijeenkomst over dit thema.


16-02-2024

Donderdag 15 februari is de tegel met de 1e ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) op Meer en Duin te Lisse onthult. Dit is gebeurt door burgemeester Lies Spruit samen met een lokale ondernemer, in aanwezigheid van o.a. vertegenwoordigers van politie, brandweer, gemeente, Ondernemend Lisse en andere lokale ondernemers.


07-02-2024

RIA-VNO-NCWOp woensdag 31 januari besloot het algemeen bestuur van Holland Rijnland dat de Regionale Investeringsagenda wordt vrijgegeven voor zienswijzen. Tot en met 27 maart is er de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de agenda. De vaststelling van de definitieve Regionale Investeringsagenda staat gepland tijdens de algemeen bestuursvergadering van 3 april.


25-01-2024

Nederland elektrificeert sneller dan het netwerk aan kan. Vooral bedrijven hebben moeite met uitbreiding van elektriciteitsafname. Dat is netcongestie.


12-01-2024

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin mensen wonen, werken en ontspannen. Deze nieuwe wet voegt 26 oude wetten samen en bevat regels voor wat er buiten te zien, horen en ruiken is.
Een van de bekendste welke hierin is opgenomen is het bestemmingsplan, maar ook nog 25 wetten met betrekking tot de omgeving. Een vergunning aanvragen voor een nieuw plan of idee kan in het nieuwe digitale Omgevingsloket. In dit loket staan alle regels en plannen van gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk. 
De Omgevingswet is op 1 januari 2024 ingegaan.

Er zijn waarschijnlijk vele vragen en er zullen er ook nog komen. Ook specifiek over de omgeving Lisse, met bewoners, openbare ruimte en voor ons als ondernemers.


24-12-2023

mkb_logo

Vanaf 1 januari aanstaande is de nieuwe Omgevingswet van kracht. Voor een goede werking van de wet heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken een digitale tool ontwikkeld, die het afgelopen jaar in samenwerking met MKB-Nederland, VNO-NCW en een aantal brancheorganisaties is onderworpen aan een mkb-toets. ‘Wat er na tal van verbeteringen nu staat, is mkb-vriendelijk en goed werkbaar voor ondernemers’, zegt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland, die hierover samen met vertegenwoordigers van de betrokken branches een afsluitend bestuurlijk overleg heeft gehad met demissionair minister Hugo de Jonge.

[Lees verder op de website van MKB-Nederland]


23-12-2023

NVO-NCWIs jouw bedrijventerrein al voorbereid op een duurzame toekomst of moeten er nog stappen worden gezet om de toekomst van jouw bedrijf en de buren te kunnen waarborgen? Waar moet je beginnen als het bedrijventerreinen waarop jouw bedrijf gevestigd is nog geen gezamenlijke organisatie kent?


23-11-2023

Aanvulling! De uitslag is nu bekend, zie hier: Uitslag enquête winkeltijden Lisse.

Gemeente Lisse houd een enquête met onderstaande QR-code welke wordt gebruikt als input voor het gesprek met de raad van Lisse om te komen tot een (eventuele) nieuwe winkeltijdenverordening.

Naast digitale verspreiding is er in het centrum van Lisse, is de flyer aangeboden aan de winkeliers en verspreid via de socials, website en gemeenteberichten.

Enquette-Lisse-winkeltijdenverordening-13112023


04-11-2023

Ondernemersorganisaties in de regio hebben jarenlang gestreden voor de aanleg van de RijnlandRoute. Nu de nieuwe verbindingsweg tussen de A4 en de A44 bijna open gaat, mochten de ondernemers een bezoek aan de tunnel brengen om te zien waar het verkeer straks gaat rijden. Leden van werkgeversvereniging VNO-NCW Rijnland kregen daarom woensdag een rondleiding door de nieuwe Corbulotunnel.


04-11-2023

De invoering van zero-emissiezones in de binnensteden van een groot aantal gemeenten in Nederland komt heel snel dichterbij. Dit betekent dat bestel- en vrachtauto’s in de ZE-zone vanaf 1 januari 2025 uitstootvrij moeten zijn. 


02-11-2023

Een belangrijke kwaliteit van Lisse is ondernemerschap, in de grootste en kleinste zin van het woord. Daarom worden ondernemende Lissers uitgenodigd voor een gezellig ontbijt op de Dag van de Ondernemer op 17 november. Het is wel even vroeg uit de veren, want om 7.00 uur gaat het buffet al open. 


05-10-2023

mkb_logoVia MKB Nederland ontvangt Ondernemend Lisse het ondernemersnieuws, zie hier de onderwerpen van oktober


18-09-2023

Ondernemend-Lisse-Richard-Lamb-trendwatcherOp dinsdag 10 oktober komt Trend Strateeg Richard Lamb naar Lisse. Op uitnodiging van Ondernemend Lisse neemt hij het bedrijfsleven mee in de Trendsverwachting 2024. Welke ontwikkelingen gaan impact hebben? Wat zou de rol van kunstmatige intelligentie (A.I.) voor het regionale bedrijfsleven kunnen betekenen? Ook zal hij samen met voorzitter Dennis van der Voort stilstaan bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. Welke veranderingen gaan die voor het bedrijfsleven brengen?


18-09-2023

mkb_logoOndernemend Lisse is een lokaal platform, maar communiceert ook met de landelijke platformen als het gaat om politieke inzichten en lobby ten gunste van onze streek.
Onze partners en wij horen graag jouw mening!
Ditmaal gaat het over maatschappelijk betrokkenheid en inzet voor de energietransitie. Hoe doen we het in de Bollenstreek?

Zie hieronder de vraag van MKB Nederland om de enquête in te vullen.


12-09-2023

Regionaal-CybercongresCybercriminaliteit is booming business. Maar liefst een op de vijf ondernemers wordt slachtoffer.
Om MKB’ers en ZZP’ers uit de regio Den Haag weerbaarder te maken tegen deze vorm van criminaliteit, organiseert PVO Den Haag op 12 oktober het Regionaal Cybercongres. Het evenement vindt plaats in het ADO stadion en is gratis toegankelijk.


11-09-2023

Logo_OADB_def-300x169-1Op donderdag 28 september organiseert Onderwijs & Arbeidsmarkt Duin- en Bollenstreek (OADB) haar jaarevenement ‘Brede welvaart maak je samen’. Dit evenement is de opmaat naar meer verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt en vindt plaats op een plek vol inspiratie en die uitblinkt in duurzaamheid: de Watertoren Bollenstreek.


05-07-2023

mkb_logoOndernemend Lisse breidt haar samenwerkingen verder uit. Omdat belangenbehartiging niet stopt bij de gemeentegrens en omdat er uitstekende belangenbehartigers voor het midden- en kleinbedrijf zijn op regionaal en landelijk niveau. In de afgelopen periode hebben we prettige gesprekken gevoerd met Hans Bakker van MKB Nederland. Dat heeft ertoe geleid dat Ondernemend Lisse bij MKB Nederland is aangesloten als lokaal partner.


28-06-2023

Ondernemend_Lisse-Hans Biesheuvel_ONLBelangenbehartiging voor het bedrijfsleven in Lisse en omgeving is één van de kerntaken van Ondernemend Lisse. Dat gebeurt op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Voor die laatste twee categorieën is Ondernemend Lisse een samenwerking aangegaan met ONL voor Ondernemers. ONL is een landelijke belangenbehartiger, waar brancheorganisaties en ondernemersverenigingen bij aangesloten zijn, om zo hun krachten te bundelen in politiek Den Haag.


16-06-2023

Ondernemend-lisse-kvo-meer-en-duinHet grootste bedrijventerrein van Lisse heeft sinds afgelopen donderdag 15 juni het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Aan het ondertekenen van het KVO is geruime tijd voorafgegaan. Toenmalig Bedrijvencontactfunctionaris John van der Tol van gemeente Lisse, nam in 2021 het initiatief, samen met de Vereniging Meer en Duin en Ondernemend Lisse.


08-03-2023

Zuid-Holland kent ruim 600 bedrijventerreinen die samen goed zijn voor bijna een derde van de totale werkgelegenheid in de provincie. Het is daarom belangrijk dat de bedrijventerreinen goed georganiseerd zijn en daarmee voorbereid zijn op de toekomst. Om deze doelen te bereiken beschikt de provincie over 2 subsidieregelingen voor ondernemersverenigingen, Bedrijven Investeringszones (BIZ) en gemeenten. Zij kunnen gebruikmaken van de subsidieregeling ‘verduurzaming bedrijventerreinen’ en de subsidieregeling ‘planvorming bedrijventerreinen’.


20-02-2023

De gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk hebben vrijdag 17 februari 2023 samen met Bedrijfsleven Bollenstreek en de Greenport Duin- en Bollenstreek een MKB-Deal gesloten om de energietransitie voor het Midden- en Klein Bedrijf (MKB) in de regio te versnellen.


06-02-2023

Hierbij de uitnodiging aan om deel te nemen aan de Nationale Peiling Ondernemersklimaat. Een belangrijk onderzoek dat richting zal geven aan de lobby van MKB-Nederland en VNO-NCW. Het is daarom belangrijk dat zoveel mogelijk ondernemers deelnemen.


12-01-2023

[Bron Haarlems / Leidsch Dagblad]
De Lisserbrug die de dorpen Lisse en Lisserbroek met elkaar verbindt is een week lang afgesloten. Deze week worden de beweegbare delen van de brug verwijderd en wordt er tijdelijk een vast wegdek aangebracht.


30-12-2022

Business Club Lisse en Horeca Lisse samen voor een sterk ondernemend Lisse


11-12-2022

Bron: Gemeente Lisse
In opdracht van de gemeente Haarlemmermeer starten op 28 november de werkzaamheden aan de Lisserbrug. Een informatiebijeenkomst hierover wordt gehouden op 26 oktober 2022. Er komt een tijdelijke pontonbrug voor voetgangers en fietsers. Hierdoor is de Lisserbrug afgesloten voor vaarverkeer. De werkzaamheden duren tot en met 17 maart 2023.


10-12-2022

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten een relatief groot deel uitmaken van de totale kosten. Met behulp van deze tegemoetkoming krijgt het energie-intensieve mkb meer adem om haar bedrijfsmodel toekomstbestendig te maken.

TEK is nog niet open. Aanvragen kan naar verwachting uiterlijk in het 2e kwartaal van 2023, mogelijk eerder.

[Lees verder op de website van RVO]


09-12-2022

Hoelang is het geleden dat jij in de klas zat? En wat was het vakkenpakket?
Les in virtual reality, artificial intelligence, 3D printen, lasersnijden, innovatief vakmanschap?